add inline html
[django-migdal.git] / setup.py
2013-01-10 Radek Czajkaadd inline html
2012-12-13 Radek Czajkaadd in_stream Entry property,
2012-11-05 Radek Czajkainitial commit