redakcja_redmine.git
12 years agoDon't erase old publcations, so that the relations don't disappear. master
Łukasz Rekucki [Tue, 29 Sep 2009 20:53:09 +0000 (22:53 +0200)]
Don't erase old publcations, so that the relations don't disappear.

12 years agoZmiany w Redmine:
Łukasz Rekucki [Tue, 29 Sep 2009 20:35:35 +0000 (22:35 +0200)]
Zmiany w Redmine:
* rozróżnianie po projektach, a nie trackerze;
* skanowanie tylko repozytorium wybranego projektu;
* skanowanie zmian, a nie working directory;

12 years agoRedmine locale fix. Some RAL tweaks. Added line numbers to code-mirror.
Łukasz Rekucki [Thu, 24 Sep 2009 15:30:21 +0000 (17:30 +0200)]
Redmine locale fix. Some RAL tweaks. Added line numbers to code-mirror.

12 years ago* Poprawki w redmine.
Łukasz Rekucki [Tue, 15 Sep 2009 15:13:59 +0000 (17:13 +0200)]
* Poprawki w redmine.
* Lepsza autokorekta. refs #127
* Support dla kropek w id pliku.

12 years agoWyświetlanie wg. repozytoriów.
Lukasz Rekucki [Fri, 21 Aug 2009 08:29:00 +0000 (10:29 +0200)]
Wyświetlanie wg. repozytoriów.

12 years agoWidok.
Lukasz Rekucki [Fri, 21 Aug 2009 08:15:22 +0000 (10:15 +0200)]
Widok.

12 years agoWyświetlanie wyników odświeżania.
Lukasz Rekucki [Fri, 21 Aug 2009 08:14:47 +0000 (10:14 +0200)]
Wyświetlanie wyników odświeżania.

12 years agoPowinno działać nawet przy braku ustawień.
Lukasz Rekucki [Fri, 21 Aug 2009 07:55:10 +0000 (09:55 +0200)]
Powinno działać nawet przy braku ustawień.

12 years agoDomyślne ustawienia były niepoprawne.
Lukasz Rekucki [Fri, 21 Aug 2009 07:38:33 +0000 (09:38 +0200)]
Domyślne ustawienia były niepoprawne.

12 years agoPoprawiona literówka w migracji.
Lukasz Rekucki [Fri, 21 Aug 2009 07:30:48 +0000 (09:30 +0200)]
Poprawiona literówka w migracji.

12 years agoPoprawki związane z przejściem na redmine 0.9.x; refs #25
Lukasz Rekucki [Thu, 20 Aug 2009 21:20:05 +0000 (23:20 +0200)]
Poprawki związane z przejściem na redmine 0.9.x; refs #25

12 years agoOpcje konfguracyjne pluginu. Walidacja przy wpisywaniu publikacji do zagadnienia...
Lukasz Rekucki [Wed, 19 Aug 2009 14:19:43 +0000 (16:19 +0200)]
Opcje konfguracyjne pluginu. Walidacja przy wpisywaniu publikacji do zagadnienia. Skrypt do
zapelniania bazy publikacji z repozytorium. Refs #25

12 years ago1. Wyświetlanie i edycja pola "source_file" w widoku ticketu.
Lukasz Rekucki [Tue, 18 Aug 2009 14:32:47 +0000 (16:32 +0200)]
1. Wyświetlanie i edycja pola "source_file" w widoku ticketu.
2. Pobieranie przez HTTP listy zagadnień związych z daną publikacją