Name fix. Why is it even here?
[django-migdal.git] / migdal / locale / pl / LC_MESSAGES / django.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: django-migdal 0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-10-04 12:58+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-12-11 13:32+0100\n"
12 "Last-Translator: Radek Czajka <radoslaw.czajka@nowoczesnapolska.org.pl>\n"
13 "Language-Team: FNP <fundacja@nowoczesnapolska.org.pl>\n"
14 "Language: Polish\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
19 "X-Poedit-Language: Polish\n"
20
21 #: __init__.py:17
22 msgid "news"
23 msgstr "newsy"
24
25 #: __init__.py:18
26 msgid "publications"
27 msgstr "publikacje"
28
29 #: __init__.py:19
30 msgid "info"
31 msgstr "info"
32
33 #: __init__.py:23
34 msgid "topics"
35 msgstr "tematy"
36
37 #: __init__.py:24
38 msgid "types"
39 msgstr "rodzaje"
40
41 #: admin.py:44
42 msgid "Categories"
43 msgstr "Kategorie"
44
45 #: feeds.py:28
46 msgid "latest"
47 msgstr "ostatnie"
48
49 #: feeds.py:32
50 #: models.py:56
51 msgid "entries"
52 msgstr "wpisy"
53
54 #: feeds.py:34
55 msgid "in category"
56 msgstr "w kategorii"
57
58 #: forms.py:28
59 msgid "Title"
60 msgstr "Tytuł"
61
62 #: forms.py:31
63 msgid "Content"
64 msgstr "Treść"
65
66 #: models.py:20
67 msgid "taxonomy"
68 msgstr "taksonomia"
69
70 #: models.py:24
71 msgid "category"
72 msgstr "kategoria"
73
74 #: models.py:25
75 #: models.py:52
76 #: urls.py:41
77 #: urls.py:43
78 msgid "categories"
79 msgstr "kategorie"
80
81 #: models.py:45
82 msgid "created at"
83 msgstr "data utworzenia"
84
85 #: models.py:46
86 msgid "changed at"
87 msgstr "data ostatniej zmiany"
88
89 #: models.py:47
90 msgid "author"
91 msgstr "autor"
92
93 #: models.py:48
94 msgid "author email"
95 msgstr "e-mail autora"
96
97 #: models.py:49
98 msgid "Used only to display gravatar and send notifications."
99 msgstr "Używany tylko do wyświetlenia gravatara i wysyłania powiadomień."
100
101 #: models.py:50
102 msgid "image"
103 msgstr "obrazek"
104
105 #: models.py:51
106 msgid "promoted"
107 msgstr "promowane"
108
109 #: models.py:55
110 msgid "entry"
111 msgstr "wpis"
112
113 #: models.py:80
114 #, python-format
115 msgid "Published entry should have a slug in relevant language (%s)."
116 msgstr "Opublikowany wpis powinien mieć slug w odpowiednim języku (%s)."
117
118 #: models.py:99
119 #, python-format
120 msgid "Your story has been published at %s."
121 msgstr "Twój wpis został opublikowany na stronie %s."
122
123 #: models.py:105
124 msgid "needed"
125 msgstr "potrzebne"
126
127 #: models.py:106
128 msgid "Unneeded"
129 msgstr "Niepotrzebne"
130
131 #: models.py:106
132 msgid "Needed"
133 msgstr "Potrzebne"
134
135 #: models.py:106
136 msgid "Done"
137 msgstr "Ukończone"
138
139 #: models.py:112
140 msgid "title"
141 msgstr "tytuł"
142
143 #: models.py:113
144 msgid "lead"
145 msgstr "lead"
146
147 #: models.py:114
148 #: models.py:116
149 msgid "Use <a href=\"http://textile.thresholdstate.com/\">Textile</a> syntax."
150 msgstr "Włączona składnia <a href=\"http://textile.thresholdstate.com/\">Textile</a>."
151
152 #: models.py:115
153 msgid "body"
154 msgstr "treść"
155
156 #: models.py:117
157 msgid "published"
158 msgstr "opublikowane"
159
160 #: models.py:118
161 msgid "published at"
162 msgstr "data publikacji"
163
164 #: models.py:123
165 msgid "file"
166 msgstr "plik"
167
168 #: models.py:141
169 #, python-format
170 msgid "New comment under your story at %s."
171 msgstr "Nowy komentarz pod Twoim wpisem na stronie %s."
172
173 #: urls.py:38
174 #: urls.py:39
175 msgid "submit"
176 msgstr "wyslij"
177
178 #: urls.py:39
179 msgid "thanks"
180 msgstr "dzieki"
181
182 #: urls.py:45
183 msgid "search"
184 msgstr "szukaj"
185
186 #: templates/comments/form.html:3
187 msgid "Add comment"
188 msgstr "Dodaj komentarz"
189
190 #: templates/comments/form.html:24
191 msgid "Post"
192 msgstr "Wyślij"
193
194 #: templates/comments/form.html:25
195 msgid "Preview"
196 msgstr "Podgląd"
197
198 #: templates/comments/migdal/entry/list.html:5
199 msgid "Comments"
200 msgstr "Komentarze"
201
202 #: templates/comments/migdal/entry/preview.html:26
203 msgid "Preview your comment"
204 msgstr "Podgląd komentarza"
205
206 #: templates/migdal/entry/entry_detail.html:27
207 msgid "This entry hasn't been published yet."
208 msgstr "Ten wpis nie został jeszcze opublikowany."
209
210 #: templates/migdal/entry/entry_list.html:22
211 msgid "Category"
212 msgstr "Kategoria"
213
214 #: templates/migdal/entry/entry_list.html:55
215 msgid "Submit a new story, create Right to Culture with us!"
216 msgstr "Dodaj nowy wpis, twórz Prawo Kultury razem z nami!"
217
218 #: templates/migdal/entry/entry_short.html:19
219 #, python-format
220 msgid "%(c)s comment"
221 msgid_plural "%(c)s comments"
222 msgstr[0] "%(c)s komentarz"
223 msgstr[1] "%(c)s komentarze"
224 msgstr[2] "%(c)s komentarzy"
225
226 #: templates/migdal/entry/entry_short.html:24
227 msgid "read more"
228 msgstr "czytaj więcej"
229
230 #: templates/migdal/entry/submit.html:7
231 msgid "Submit new story"
232 msgstr "Dodaj nowy wpis"
233
234 #: templates/migdal/entry/submit.html:9
235 msgid ""
236 "\n"
237 "By submitting a story here, you agree to publish it under the terms of the\n"
238 "<a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/'>Creative Commons Attribution-Share Alike</a>\n"
239 "free license."
240 msgstr ""
241 "\n"
242 "Dodając wpis, zgadzasz się najego publikację na warunkach wolnej licencji\n"
243 "<a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl'>Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach</a>."
244
245 #: templates/migdal/entry/submit.html:14
246 msgid ""
247 "Stories are moderated, so please be\n"
248 "patient, you'll be notified when it's published."
249 msgstr "Wpisy są moderowane. Bądź cierpliwy, otrzymasz powiadomienie o publikacji."
250
251 #: templates/migdal/entry/submit.html:21
252 msgid "Submit"
253 msgstr "Wyślij"
254
255 #: templates/migdal/entry/submit_thanks.html:6
256 msgid "Thanks for submitting"
257 msgstr "Dziękujemy za zgłoszenie"
258
259 #: templates/migdal/entry/submit_thanks.html:9
260 msgid ""
261 "\n"
262 "Thank you for submitting this new story, it's waiting for moderation.\n"
263 "If you provided an email, we'll inform you about changes in it's status\n"
264 "and comments.\n"
265 msgstr ""
266 "\n"
267 "Dziękujemy za dodanie nowego wpisu, teraz czeka on na moderację. Jeśli podano adres e-mail, będziemy Cię informowali o zmianach statusu i komentarzach\n"
268
269 #: templates/search/search.html:9
270 msgid "Search results"
271 msgstr "Wyniki wyszukiwania"
272
273 #: templates/search/search.html:18
274 msgid "No results found."
275 msgstr "Brak wyników."
276
277 #: templates/search/search.html:25
278 msgid "previous"
279 msgstr "poprzednie"
280
281 #: templates/search/search.html:28
282 msgid "next"
283 msgstr "następne"
284
285 #: templatetags/migdal_tags.py:128
286 msgid "Publications"
287 msgstr "Publikacje"
288
289 #: templatetags/migdal_tags.py:129
290 msgid "Events"
291 msgstr "Wydarzenia"
292
293 #: templatetags/migdal_tags.py:131
294 msgid "Positions"
295 msgstr "Stanowiska"
296
297 #~ msgid "Please correct the error below"
298
299 #~ msgid_plural "Please correct the errors below"
300 #~ msgstr[0] "Proszę poprawić poniższy błąd"
301 #~ msgstr[1] "Proszę poprawić poniższe błędy"
302 #~ msgstr[2] "Proszę poprawić poniższe błędy"
303
304 #~ msgid "and"
305 #~ msgstr "i"
306
307 #~ msgid "Post your comment"
308 #~ msgstr "Wyślij komentarz"
309
310 #~ msgid "or make changes"
311 #~ msgstr "lub zmień"
312
313 #~ msgid "Latest news"
314 #~ msgstr "Ostatnie newsy"
315
316 #~ msgid "Submit a new story."
317 #~ msgstr "Przyślij nowego newsa."